Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 191 21 212 -
24/03 kl 01 202 17 219 -
24/03 kl 02 194 16 210 -
24/03 kl 03 167 14 181 -
24/03 kl 04 122 12 134 -
24/03 kl 05 76 13 89 -
24/03 kl 06 45 11 56 -
24/03 kl 07 33 10 43 -
24/03 kl 08 39 9 48 -
24/03 kl 09 64 10 74 -
24/03 kl 10 109 9 118 -
24/03 kl 11 159 9 168 -
24/03 kl 12 196 10 206 -
24/03 kl 13 210 9 219 -
24/03 kl 14 206 10 216 -
24/03 kl 15 183 11 194 -
24/03 kl 16 142 12 154 -
24/03 kl 17 93 10 103 -
24/03 kl 18 53 11 64 -
24/03 kl 19 32 10 42 -
24/03 kl 20 28 11 39 -
24/03 kl 21 42 7 49 -
24/03 kl 22 77 8 85 -
24/03 kl 23 124 7 131 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 218 239 245 219
Laveste vannstand 5 -19 21 39 39
Avvik gult nivå -55 -47 -26 -20 -46
Avvik orange nivå -71 -63 -42 -36 -62
Avvik rødt nivå -86 -78 -57 -51 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm