Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 76 0 76 77
20/03 kl 02 44 1 45 48
20/03 kl 03 1 3 4 6
20/03 kl 04 -43 4 -39 -35
20/03 kl 05 -77 5 -72 -67
20/03 kl 06 -92 7 -85 -80
20/03 kl 07 -82 6 -76 -70
20/03 kl 08 -50 7 -43 -37
20/03 kl 09 -4 7 3 9
20/03 kl 10 44 7 51 56
20/03 kl 11 82 7 89 94
20/03 kl 12 100 6 106 113
20/03 kl 13 92 5 97 107
20/03 kl 14 61 5 66 76
20/03 kl 15 14 3 17 -
20/03 kl 16 -38 3 -35 -
20/03 kl 17 -84 3 -81 -
20/03 kl 18 -112 2 -110 -
20/03 kl 19 -114 2 -112 -
20/03 kl 20 -90 2 -88 -
20/03 kl 21 -45 1 -44 -
20/03 kl 22 8 2 10 -
20/03 kl 23 58 3 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 105 144 117
Laveste vannstand -112 -130 -121 -78 -110
Avvik gult nivå -43 -34 -44 -5 -32
Avvik orange nivå -62 -53 -63 -24 -51
Avvik rødt nivå -78 -69 -79 -40 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm