Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 206 0 206 207
20/03 kl 02 174 1 175 178
20/03 kl 03 131 3 134 136
20/03 kl 04 87 4 91 95
20/03 kl 05 53 5 58 63
20/03 kl 06 38 7 45 50
20/03 kl 07 48 6 54 60
20/03 kl 08 80 7 87 93
20/03 kl 09 126 7 133 139
20/03 kl 10 174 7 181 186
20/03 kl 11 212 7 219 224
20/03 kl 12 230 6 236 243
20/03 kl 13 222 5 227 237
20/03 kl 14 191 5 196 206
20/03 kl 15 144 3 147 -
20/03 kl 16 92 3 95 -
20/03 kl 17 46 3 49 -
20/03 kl 18 18 2 20 -
20/03 kl 19 16 2 18 -
20/03 kl 20 40 2 42 -
20/03 kl 21 85 1 86 -
20/03 kl 22 138 2 140 -
20/03 kl 23 188 3 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 245 235 274 247
Laveste vannstand 18 0 9 52 20
Avvik gult nivå -43 -34 -44 -5 -32
Avvik orange nivå -62 -53 -63 -24 -51
Avvik rødt nivå -78 -69 -79 -40 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm