Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 206 206 206 207
20/03 kl 02 174 175 175 178
20/03 kl 03 131 132 134 136
20/03 kl 04 88 90 91 95
20/03 kl 05 56 58 58 63
20/03 kl 06 42 44 45 50
20/03 kl 07 51 54 54 60
20/03 kl 08 86 88 87 93
20/03 kl 09 131 134 133 139
20/03 kl 10 179 182 181 186
20/03 kl 11 217 220 219 224
20/03 kl 12 234 236 236 243
20/03 kl 13 226 228 227 237
20/03 kl 14 195 197 196 206
20/03 kl 15 146 149 147 -
20/03 kl 16 93 96 95 -
20/03 kl 17 48 50 49 -
20/03 kl 18 19 21 20 -
20/03 kl 19 17 19 18 -
20/03 kl 20 41 43 42 -
20/03 kl 21 84 87 86 -
20/03 kl 22 138 141 140 -
20/03 kl 23 187 190 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 252 246 293 285
Laveste vannstand 17 -4 -7 19 18
Avvik gult nivå -43 -27 -33 14 6
Avvik orange nivå -62 -46 -52 -5 -13
Avvik rødt nivå -78 -62 -68 -21 -29
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm