Tid (NNT) Observert 20/03 00 19/03 12 19/03 00
20/03 kl 00 216 - 215 216
20/03 kl 01 207 206 205 206
20/03 kl 02 178 175 174 175
20/03 kl 03 136 134 133 134
20/03 kl 04 95 91 89 91
20/03 kl 05 63 58 57 58
20/03 kl 06 50 45 43 44
20/03 kl 07 60 54 52 54
20/03 kl 08 93 87 85 87
20/03 kl 09 139 133 132 133
20/03 kl 10 186 181 180 181
20/03 kl 11 224 219 218 220
20/03 kl 12 243 236 235 236
20/03 kl 13 237 227 226 228
20/03 kl 14 206 196 195 197
20/03 kl 15 - 147 146 148
20/03 kl 16 - 95 94 95
20/03 kl 17 - 49 48 49
20/03 kl 18 - 20 19 19
20/03 kl 19 - 18 17 16
20/03 kl 20 - 42 41 40
20/03 kl 21 - 86 85 85
20/03 kl 22 - 140 139 138
20/03 kl 23 - 191 190 189

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 20/03 00 236 245 235 274 247
Max. fra modell: 19/03 12 235 242 230 264 258
Max. fra modell: 19/03 00 236 245 232 248 210
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm