Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 0 0 0 1
20/03 kl 02 0 1 1 4
20/03 kl 03 0 1 3 5
20/03 kl 04 1 3 4 8
20/03 kl 05 3 5 5 10
20/03 kl 06 4 6 7 12
20/03 kl 07 3 6 6 12
20/03 kl 08 6 8 7 13
20/03 kl 09 5 8 7 13
20/03 kl 10 5 8 7 12
20/03 kl 11 5 8 7 12
20/03 kl 12 4 6 6 13
20/03 kl 13 4 6 5 15
20/03 kl 14 4 6 5 15
20/03 kl 15 2 5 3 -
20/03 kl 16 1 4 3 -
20/03 kl 17 2 4 3 -
20/03 kl 18 1 3 2 -
20/03 kl 19 1 3 2 -
20/03 kl 20 1 3 2 -
20/03 kl 21 -1 2 1 -
20/03 kl 22 0 3 2 -
20/03 kl 23 -1 2 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 7 6 10 40 33
Laveste værets virkning 0 -11 -11 13 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm