Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 220 2 222 -
21/03 kl 01 227 2 229 -
21/03 kl 02 209 2 211 -
21/03 kl 03 169 2 171 -
21/03 kl 04 119 2 121 -
21/03 kl 05 71 2 73 -
21/03 kl 06 38 2 40 -
21/03 kl 07 28 3 31 -
21/03 kl 08 46 4 50 -
21/03 kl 09 86 4 90 -
21/03 kl 10 139 5 144 -
21/03 kl 11 191 6 197 -
21/03 kl 12 228 6 234 -
21/03 kl 13 240 5 245 -
21/03 kl 14 225 4 229 -
21/03 kl 15 186 4 190 -
21/03 kl 16 132 1 133 -
21/03 kl 17 76 -2 74 -
21/03 kl 18 30 -3 27 -
21/03 kl 19 7 -7 0 -
21/03 kl 20 12 -9 3 -
21/03 kl 21 44 -9 35 -
21/03 kl 22 96 -10 86 -
21/03 kl 23 153 -11 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 245 235 274 247
Laveste vannstand 18 0 9 52 20
Avvik gult nivå -43 -34 -44 -5 -32
Avvik orange nivå -62 -53 -63 -24 -51
Avvik rødt nivå -78 -69 -79 -40 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm