Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 202 -11 191 -
22/03 kl 01 229 -10 219 -
22/03 kl 02 229 -11 218 -
22/03 kl 03 202 -11 191 -
22/03 kl 04 156 -10 146 -
22/03 kl 05 103 -10 93 -
22/03 kl 06 56 -11 45 -
22/03 kl 07 27 -10 17 -
22/03 kl 08 26 -9 17 -
22/03 kl 09 51 -10 41 -
22/03 kl 10 99 -10 89 -
22/03 kl 11 154 -9 145 -
22/03 kl 12 205 -9 196 -
22/03 kl 13 237 -8 229 -
22/03 kl 14 242 -7 235 -
22/03 kl 15 220 -7 213 -
22/03 kl 16 174 -5 169 -
22/03 kl 17 118 -3 115 -
22/03 kl 18 62 -2 60 -
22/03 kl 19 21 2 23 -
22/03 kl 20 5 4 9 -
22/03 kl 21 18 5 23 -
22/03 kl 22 57 7 64 -
22/03 kl 23 112 10 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 245 235 274 247
Laveste vannstand 18 0 9 52 20
Avvik gult nivå -43 -34 -44 -5 -32
Avvik orange nivå -62 -53 -63 -24 -51
Avvik rødt nivå -78 -69 -79 -40 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm