Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 168 13 181 -
23/03 kl 01 211 14 225 -
23/03 kl 02 231 17 248 -
23/03 kl 03 222 20 242 -
23/03 kl 04 188 21 209 -
23/03 kl 05 139 23 162 -
23/03 kl 06 87 26 113 -
23/03 kl 07 45 26 71 -
23/03 kl 08 24 28 52 -
23/03 kl 09 31 30 61 -
23/03 kl 10 64 30 94 -
23/03 kl 11 114 32 146 -
23/03 kl 12 168 33 201 -
23/03 kl 13 214 34 248 -
23/03 kl 14 238 36 274 -
23/03 kl 15 235 37 272 -
23/03 kl 16 206 38 244 -
23/03 kl 17 158 40 198 -
23/03 kl 18 103 40 143 -
23/03 kl 19 53 39 92 -
23/03 kl 20 20 40 60 -
23/03 kl 21 14 39 53 -
23/03 kl 22 34 39 73 -
23/03 kl 23 77 35 112 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 245 235 274 247
Laveste vannstand 18 0 9 52 20
Avvik gult nivå -43 -34 -44 -5 -32
Avvik orange nivå -62 -53 -63 -24 -51
Avvik rødt nivå -78 -69 -79 -40 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm