Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 130 33 163 -
24/03 kl 01 180 31 211 -
24/03 kl 02 214 27 241 -
24/03 kl 03 224 23 247 -
24/03 kl 04 207 21 228 -
24/03 kl 05 170 18 188 -
24/03 kl 06 122 14 136 -
24/03 kl 07 75 14 89 -
24/03 kl 08 41 11 52 -
24/03 kl 09 29 8 37 -
24/03 kl 10 43 6 49 -
24/03 kl 11 79 4 83 -
24/03 kl 12 128 1 129 -
24/03 kl 13 177 -1 176 -
24/03 kl 14 214 -3 211 -
24/03 kl 15 229 -5 224 -
24/03 kl 16 220 -7 213 -
24/03 kl 17 187 -8 179 -
24/03 kl 18 141 -8 133 -
24/03 kl 19 92 -8 84 -
24/03 kl 20 51 -9 42 -
24/03 kl 21 29 -9 20 -
24/03 kl 22 30 -8 22 -
24/03 kl 23 56 -8 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 245 235 274 247
Laveste vannstand 18 0 9 52 20
Avvik gult nivå -43 -34 -44 -5 -32
Avvik orange nivå -62 -53 -63 -24 -51
Avvik rødt nivå -78 -69 -79 -40 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm