Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 156 -17 139 -
22/03 kl 01 138 -15 123 -
22/03 kl 02 107 -14 93 -
22/03 kl 03 71 -11 60 -
22/03 kl 04 37 -9 28 -
22/03 kl 05 17 -8 9 -
22/03 kl 06 18 -7 11 -
22/03 kl 07 36 -5 31 -
22/03 kl 08 66 -2 64 -
22/03 kl 09 100 -2 98 -
22/03 kl 10 134 -1 133 -
22/03 kl 11 158 -2 156 -
22/03 kl 12 163 0 163 -
22/03 kl 13 150 1 151 -
22/03 kl 14 121 2 123 -
22/03 kl 15 83 3 86 -
22/03 kl 16 43 4 47 -
22/03 kl 17 14 5 19 -
22/03 kl 18 5 6 11 -
22/03 kl 19 15 7 22 -
22/03 kl 20 41 6 47 -
22/03 kl 21 75 5 80 -
22/03 kl 22 111 5 116 -
22/03 kl 23 142 6 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 151 163 183 163
Laveste vannstand 5 -16 9 31 15
Avvik gult nivå -46 -48 -36 -16 -36
Avvik orange nivå -58 -60 -48 -28 -48
Avvik rødt nivå -77 -79 -67 -47 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm