Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 156 7 163 -
23/03 kl 01 152 8 160 -
23/03 kl 02 129 10 139 -
23/03 kl 03 95 11 106 -
23/03 kl 04 58 13 71 -
23/03 kl 05 28 15 43 -
23/03 kl 06 15 17 32 -
23/03 kl 07 22 18 40 -
23/03 kl 08 45 20 65 -
23/03 kl 09 77 22 99 -
23/03 kl 10 110 22 132 -
23/03 kl 11 141 22 163 -
23/03 kl 12 159 23 182 -
23/03 kl 13 159 24 183 -
23/03 kl 14 141 24 165 -
23/03 kl 15 109 23 132 -
23/03 kl 16 71 22 93 -
23/03 kl 17 35 22 57 -
23/03 kl 18 14 21 35 -
23/03 kl 19 11 20 31 -
23/03 kl 20 26 19 45 -
23/03 kl 21 54 19 73 -
23/03 kl 22 87 17 104 -
23/03 kl 23 119 15 134 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 151 163 183 163
Laveste vannstand 5 -16 9 31 15
Avvik gult nivå -46 -48 -36 -16 -36
Avvik orange nivå -58 -60 -48 -28 -48
Avvik rødt nivå -77 -79 -67 -47 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm