Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 144 13 157 -
24/03 kl 01 152 11 163 -
24/03 kl 02 143 11 154 -
24/03 kl 03 117 11 128 -
24/03 kl 04 82 10 92 -
24/03 kl 05 48 9 57 -
24/03 kl 06 25 7 32 -
24/03 kl 07 20 6 26 -
24/03 kl 08 32 4 36 -
24/03 kl 09 56 2 58 -
24/03 kl 10 87 2 89 -
24/03 kl 11 117 2 119 -
24/03 kl 12 141 1 142 -
24/03 kl 13 154 1 155 -
24/03 kl 14 150 2 152 -
24/03 kl 15 129 1 130 -
24/03 kl 16 96 0 96 -
24/03 kl 17 61 -2 59 -
24/03 kl 18 33 -3 30 -
24/03 kl 19 19 -4 15 -
24/03 kl 20 23 -5 18 -
24/03 kl 21 41 -6 35 -
24/03 kl 22 68 -6 62 -
24/03 kl 23 97 -5 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 153 151 163 183 163
Laveste vannstand 5 -16 9 31 15
Avvik gult nivå -46 -48 -36 -16 -36
Avvik orange nivå -58 -60 -48 -28 -48
Avvik rødt nivå -77 -79 -67 -47 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm