Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 84 10 94 96
20/03 kl 02 33 13 46 47
20/03 kl 03 -25 15 -10 -8
20/03 kl 04 -78 16 -62 -58
20/03 kl 05 -112 15 -97 -91
20/03 kl 06 -120 12 -108 -105
20/03 kl 07 -99 9 -90 -90
20/03 kl 08 -50 7 -43 -45
20/03 kl 09 14 6 20 16
20/03 kl 10 79 5 84 79
20/03 kl 11 124 3 127 124
20/03 kl 12 137 1 138 134
20/03 kl 13 113 0 113 108
20/03 kl 14 60 0 60 55
20/03 kl 15 -6 1 -5 -
20/03 kl 16 -72 2 -70 -
20/03 kl 17 -122 3 -119 -
20/03 kl 18 -147 2 -145 -
20/03 kl 19 -140 2 -138 -
20/03 kl 20 -101 3 -98 -
20/03 kl 21 -37 3 -34 -
20/03 kl 22 35 2 37 -
20/03 kl 23 97 1 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 164 143 194 141
Laveste vannstand -145 -164 -160 -104 -129
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm