Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 94 94 94 96
20/03 kl 02 44 46 46 47
20/03 kl 03 -15 -12 -10 -8
20/03 kl 04 -69 -65 -62 -58
20/03 kl 05 -103 -99 -97 -91
20/03 kl 06 -110 -106 -108 -105
20/03 kl 07 -89 -85 -90 -90
20/03 kl 08 -41 -38 -43 -45
20/03 kl 09 19 23 20 16
20/03 kl 10 81 84 84 79
20/03 kl 11 124 128 127 124
20/03 kl 12 136 140 138 134
20/03 kl 13 111 115 113 108
20/03 kl 14 59 62 60 55
20/03 kl 15 -7 -3 -5 -
20/03 kl 16 -73 -70 -70 -
20/03 kl 17 -124 -120 -119 -
20/03 kl 18 -150 -145 -145 -
20/03 kl 19 -142 -138 -138 -
20/03 kl 20 -100 -96 -98 -
20/03 kl 21 -37 -32 -34 -
20/03 kl 22 32 38 37 -
20/03 kl 23 92 98 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 181 167 233 201
Laveste vannstand -150 -171 -170 -148 -145
Avvik gult nivå -50 -9 -23 43 11
Avvik orange nivå -69 -28 -42 24 -8
Avvik rødt nivå -89 -48 -62 4 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm