Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 10 10 10 12
20/03 kl 02 11 13 13 14
20/03 kl 03 10 13 15 17
20/03 kl 04 9 13 16 20
20/03 kl 05 9 13 15 21
20/03 kl 06 10 14 12 15
20/03 kl 07 10 14 9 9
20/03 kl 08 9 12 7 5
20/03 kl 09 5 9 6 2
20/03 kl 10 2 5 5 0
20/03 kl 11 0 4 3 0
20/03 kl 12 -1 3 1 -3
20/03 kl 13 -2 2 0 -5
20/03 kl 14 -1 2 0 -5
20/03 kl 15 -1 3 1 -
20/03 kl 16 -1 2 2 -
20/03 kl 17 -2 2 3 -
20/03 kl 18 -3 2 2 -
20/03 kl 19 -2 2 2 -
20/03 kl 20 1 5 3 -
20/03 kl 21 0 5 3 -
20/03 kl 22 -3 3 2 -
20/03 kl 23 -5 1 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 17 40 54 26
Laveste værets virkning 0 -15 -23 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm