Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 130 0 130 -
21/03 kl 01 124 -2 122 -
21/03 kl 02 84 -3 81 -
21/03 kl 03 22 -3 19 -
21/03 kl 04 -43 -3 -46 -
21/03 kl 05 -98 -5 -103 -
21/03 kl 06 -129 -2 -131 -
21/03 kl 07 -130 1 -129 -
21/03 kl 08 -98 5 -93 -
21/03 kl 09 -38 7 -31 -
21/03 kl 10 34 11 45 -
21/03 kl 11 102 15 117 -
21/03 kl 12 144 16 160 -
21/03 kl 13 147 17 164 -
21/03 kl 14 111 17 128 -
21/03 kl 15 47 13 60 -
21/03 kl 16 -26 5 -21 -
21/03 kl 17 -94 1 -93 -
21/03 kl 18 -141 -1 -142 -
21/03 kl 19 -159 -5 -164 -
21/03 kl 20 -142 -9 -151 -
21/03 kl 21 -93 -11 -104 -
21/03 kl 22 -20 -13 -33 -
21/03 kl 23 56 -15 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 164 143 194 141
Laveste vannstand -145 -164 -160 -104 -129
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm