Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/03 kl 00 126 132 130 -
21/03 kl 01 121 128 122 -
21/03 kl 02 80 86 81 -
21/03 kl 03 15 22 19 -
21/03 kl 04 -50 -43 -46 -
21/03 kl 05 -101 -91 -103 -
21/03 kl 06 -128 -116 -131 -
21/03 kl 07 -129 -117 -129 -
21/03 kl 08 -100 -87 -93 -
21/03 kl 09 -39 -22 -31 -
21/03 kl 10 38 60 45 -
21/03 kl 11 112 136 117 -
21/03 kl 12 153 179 160 -
21/03 kl 13 153 181 164 -
21/03 kl 14 117 144 128 -
21/03 kl 15 53 77 60 -
21/03 kl 16 -26 -5 -21 -
21/03 kl 17 -103 -81 -93 -
21/03 kl 18 -154 -133 -142 -
21/03 kl 19 -171 -154 -164 -
21/03 kl 20 -156 -140 -151 -
21/03 kl 21 -109 -93 -104 -
21/03 kl 22 -37 -24 -33 -
21/03 kl 23 37 48 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 181 167 233 201
Laveste vannstand -150 -171 -170 -148 -145
Avvik gult nivå -50 -9 -23 43 11
Avvik orange nivå -69 -28 -42 24 -8
Avvik rødt nivå -89 -48 -62 4 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm