Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
21/03 kl 00 0% 0% 0% 132
21/03 kl 01 0% 0% 0% 128
21/03 kl 02 0% 0% 0% 86
21/03 kl 03 0% 0% 0% 22
21/03 kl 04 0% 0% 0% -43
21/03 kl 05 0% 0% 0% -91
21/03 kl 06 0% 0% 0% -116
21/03 kl 07 0% 0% 0% -117
21/03 kl 08 0% 0% 0% -87
21/03 kl 09 0% 0% 0% -22
21/03 kl 10 0% 0% 0% 60
21/03 kl 11 0% 0% 0% 136
21/03 kl 12 0% 0% 0% 179
21/03 kl 13 0% 0% 0% 181
21/03 kl 14 0% 0% 0% 144
21/03 kl 15 0% 0% 0% 77
21/03 kl 16 0% 0% 0% -5
21/03 kl 17 0% 0% 0% -81
21/03 kl 18 0% 0% 0% -133
21/03 kl 19 0% 0% 0% -154
21/03 kl 20 0% 0% 0% -140
21/03 kl 21 0% 0% 0% -93
21/03 kl 22 0% 0% 0% -24
21/03 kl 23 0% 0% 0% 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 62% 15%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 23% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 2% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm