Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 116 -16 100 -
22/03 kl 01 140 -16 124 -
22/03 kl 02 123 -18 105 -
22/03 kl 03 72 -23 49 -
22/03 kl 04 3 -22 -19 -
22/03 kl 05 -64 -21 -85 -
22/03 kl 06 -115 -22 -137 -
22/03 kl 07 -138 -22 -160 -
22/03 kl 08 -129 -22 -151 -
22/03 kl 09 -87 -20 -107 -
22/03 kl 10 -20 -20 -40 -
22/03 kl 11 56 -17 39 -
22/03 kl 12 121 -13 108 -
22/03 kl 13 154 -11 143 -
22/03 kl 14 145 -10 135 -
22/03 kl 15 98 -6 92 -
22/03 kl 16 27 0 27 -
22/03 kl 17 -48 7 -41 -
22/03 kl 18 -112 10 -102 -
22/03 kl 19 -151 17 -134 -
22/03 kl 20 -158 22 -136 -
22/03 kl 21 -131 26 -105 -
22/03 kl 22 -74 33 -41 -
22/03 kl 23 1 40 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 164 143 194 141
Laveste vannstand -145 -164 -160 -104 -129
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm