Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 95 107 100 -
22/03 kl 01 119 129 124 -
22/03 kl 02 102 111 105 -
22/03 kl 03 50 58 49 -
22/03 kl 04 -18 -7 -19 -
22/03 kl 05 -88 -72 -85 -
22/03 kl 06 -142 -124 -137 -
22/03 kl 07 -164 -149 -160 -
22/03 kl 08 -152 -137 -151 -
22/03 kl 09 -107 -92 -107 -
22/03 kl 10 -44 -27 -40 -
22/03 kl 11 30 58 39 -
22/03 kl 12 96 131 108 -
22/03 kl 13 132 167 143 -
22/03 kl 14 127 159 135 -
22/03 kl 15 80 121 92 -
22/03 kl 16 6 63 27 -
22/03 kl 17 -72 -2 -41 -
22/03 kl 18 -132 -63 -102 -
22/03 kl 19 -165 -100 -134 -
22/03 kl 20 -170 -100 -136 -
22/03 kl 21 -148 -64 -105 -
22/03 kl 22 -88 2 -41 -
22/03 kl 23 -9 75 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 181 167 233 201
Laveste vannstand -150 -171 -170 -148 -145
Avvik gult nivå -50 -9 -23 43 11
Avvik orange nivå -69 -28 -42 24 -8
Avvik rødt nivå -89 -48 -62 4 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm