Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 -21 -9 -16 -
22/03 kl 01 -21 -11 -16 -
22/03 kl 02 -21 -12 -18 -
22/03 kl 03 -22 -14 -23 -
22/03 kl 04 -21 -10 -22 -
22/03 kl 05 -24 -8 -21 -
22/03 kl 06 -27 -9 -22 -
22/03 kl 07 -26 -11 -22 -
22/03 kl 08 -23 -8 -22 -
22/03 kl 09 -20 -5 -20 -
22/03 kl 10 -24 -7 -20 -
22/03 kl 11 -26 2 -17 -
22/03 kl 12 -25 10 -13 -
22/03 kl 13 -22 13 -11 -
22/03 kl 14 -18 14 -10 -
22/03 kl 15 -18 23 -6 -
22/03 kl 16 -21 36 0 -
22/03 kl 17 -24 46 7 -
22/03 kl 18 -20 49 10 -
22/03 kl 19 -14 51 17 -
22/03 kl 20 -12 58 22 -
22/03 kl 21 -17 67 26 -
22/03 kl 22 -14 76 33 -
22/03 kl 23 -10 74 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 17 40 54 26
Laveste værets virkning 0 -15 -23 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm