Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 76 44 120 -
23/03 kl 01 127 48 175 -
23/03 kl 02 139 51 190 -
23/03 kl 03 110 54 164 -
23/03 kl 04 51 54 105 -
23/03 kl 05 -18 53 35 -
23/03 kl 06 -81 54 -27 -
23/03 kl 07 -123 51 -72 -
23/03 kl 08 -137 48 -89 -
23/03 kl 09 -118 49 -69 -
23/03 kl 10 -69 46 -23 -
23/03 kl 11 0 44 44 -
23/03 kl 12 73 44 117 -
23/03 kl 13 129 45 174 -
23/03 kl 14 150 44 194 -
23/03 kl 15 130 43 173 -
23/03 kl 16 75 44 119 -
23/03 kl 17 3 45 48 -
23/03 kl 18 -66 45 -21 -
23/03 kl 19 -120 44 -76 -
23/03 kl 20 -147 43 -104 -
23/03 kl 21 -144 41 -103 -
23/03 kl 22 -109 35 -74 -
23/03 kl 23 -49 31 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 164 143 194 141
Laveste vannstand -145 -164 -160 -104 -129
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm