Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 72 144 120 -
23/03 kl 01 125 193 175 -
23/03 kl 02 136 209 190 -
23/03 kl 03 107 189 164 -
23/03 kl 04 48 133 105 -
23/03 kl 05 -19 62 35 -
23/03 kl 06 -80 -4 -27 -
23/03 kl 07 -123 -51 -72 -
23/03 kl 08 -140 -67 -89 -
23/03 kl 09 -123 -45 -69 -
23/03 kl 10 -74 12 -23 -
23/03 kl 11 -5 83 44 -
23/03 kl 12 70 156 117 -
23/03 kl 13 125 210 174 -
23/03 kl 14 144 233 194 -
23/03 kl 15 120 215 173 -
23/03 kl 16 69 166 119 -
23/03 kl 17 1 97 48 -
23/03 kl 18 -67 26 -21 -
23/03 kl 19 -122 -32 -76 -
23/03 kl 20 -148 -56 -104 -
23/03 kl 21 -144 -51 -103 -
23/03 kl 22 -109 -23 -74 -
23/03 kl 23 -51 26 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 181 167 233 201
Laveste vannstand -150 -171 -170 -148 -145
Avvik gult nivå -50 -9 -23 43 11
Avvik orange nivå -69 -28 -42 24 -8
Avvik rødt nivå -89 -48 -62 4 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm