Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 -4 68 44 -
23/03 kl 01 -2 66 48 -
23/03 kl 02 -3 70 51 -
23/03 kl 03 -3 79 54 -
23/03 kl 04 -3 82 54 -
23/03 kl 05 -1 80 53 -
23/03 kl 06 1 77 54 -
23/03 kl 07 0 72 51 -
23/03 kl 08 -3 70 48 -
23/03 kl 09 -5 73 49 -
23/03 kl 10 -5 81 46 -
23/03 kl 11 -5 83 44 -
23/03 kl 12 -3 83 44 -
23/03 kl 13 -4 81 45 -
23/03 kl 14 -6 83 44 -
23/03 kl 15 -10 85 43 -
23/03 kl 16 -6 91 44 -
23/03 kl 17 -2 94 45 -
23/03 kl 18 -1 92 45 -
23/03 kl 19 -2 88 44 -
23/03 kl 20 -1 91 43 -
23/03 kl 21 0 93 41 -
23/03 kl 22 0 86 35 -
23/03 kl 23 -2 75 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 17 40 54 26
Laveste værets virkning 0 -15 -23 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm