Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 23 26 49 -
24/03 kl 01 89 19 108 -
24/03 kl 02 127 14 141 -
24/03 kl 03 126 12 138 -
24/03 kl 04 88 7 95 -
24/03 kl 05 26 2 28 -
24/03 kl 06 -38 1 -37 -
24/03 kl 07 -92 0 -92 -
24/03 kl 08 -122 -1 -123 -
24/03 kl 09 -125 -1 -126 -
24/03 kl 10 -99 0 -99 -
24/03 kl 11 -48 0 -48 -
24/03 kl 12 18 -1 17 -
24/03 kl 13 82 1 83 -
24/03 kl 14 126 1 127 -
24/03 kl 15 134 1 135 -
24/03 kl 16 104 1 105 -
24/03 kl 17 48 3 51 -
24/03 kl 18 -18 3 -15 -
24/03 kl 19 -77 3 -74 -
24/03 kl 20 -117 4 -113 -
24/03 kl 21 -132 3 -129 -
24/03 kl 22 -120 4 -116 -
24/03 kl 23 -82 4 -78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 138 164 143 194 141
Laveste vannstand -145 -164 -160 -104 -129
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm