Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 21 94 49 -
24/03 kl 01 89 161 108 -
24/03 kl 02 128 201 141 -
24/03 kl 03 124 200 138 -
24/03 kl 04 84 153 95 -
24/03 kl 05 22 80 28 -
24/03 kl 06 -39 11 -37 -
24/03 kl 07 -91 -42 -92 -
24/03 kl 08 -122 -72 -123 -
24/03 kl 09 -132 -81 -126 -
24/03 kl 10 -109 -67 -99 -
24/03 kl 11 -57 -24 -48 -
24/03 kl 12 14 46 17 -
24/03 kl 13 80 107 83 -
24/03 kl 14 120 149 127 -
24/03 kl 15 125 156 135 -
24/03 kl 16 94 128 105 -
24/03 kl 17 39 75 51 -
24/03 kl 18 -27 9 -15 -
24/03 kl 19 -86 -54 -74 -
24/03 kl 20 -129 -99 -113 -
24/03 kl 21 -145 -114 -129 -
24/03 kl 22 -132 -99 -116 -
24/03 kl 23 -90 -59 -78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 181 167 233 201
Laveste vannstand -150 -171 -170 -148 -145
Avvik gult nivå -50 -9 -23 43 11
Avvik orange nivå -69 -28 -42 24 -8
Avvik rødt nivå -89 -48 -62 4 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm