Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
24/03 kl 00 -2 71 26 -
24/03 kl 01 0 72 19 -
24/03 kl 02 1 74 14 -
24/03 kl 03 -2 74 12 -
24/03 kl 04 -4 65 7 -
24/03 kl 05 -4 54 2 -
24/03 kl 06 -1 49 1 -
24/03 kl 07 1 50 0 -
24/03 kl 08 0 50 -1 -
24/03 kl 09 -7 44 -1 -
24/03 kl 10 -10 32 0 -
24/03 kl 11 -9 24 0 -
24/03 kl 12 -4 28 -1 -
24/03 kl 13 -2 25 1 -
24/03 kl 14 -6 23 1 -
24/03 kl 15 -9 22 1 -
24/03 kl 16 -10 24 1 -
24/03 kl 17 -9 27 3 -
24/03 kl 18 -9 27 3 -
24/03 kl 19 -9 23 3 -
24/03 kl 20 -12 18 4 -
24/03 kl 21 -13 18 3 -
24/03 kl 22 -12 21 4 -
24/03 kl 23 -8 23 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 17 40 54 26
Laveste værets virkning 0 -15 -23 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm