Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 250 10 260 262
20/03 kl 02 199 13 212 213
20/03 kl 03 141 15 156 158
20/03 kl 04 88 16 104 108
20/03 kl 05 54 15 69 75
20/03 kl 06 46 12 58 61
20/03 kl 07 67 9 76 76
20/03 kl 08 116 7 123 121
20/03 kl 09 180 6 186 182
20/03 kl 10 245 5 250 245
20/03 kl 11 290 3 293 290
20/03 kl 12 303 1 304 300
20/03 kl 13 279 0 279 274
20/03 kl 14 226 0 226 221
20/03 kl 15 160 1 161 -
20/03 kl 16 94 2 96 -
20/03 kl 17 44 3 47 -
20/03 kl 18 19 2 21 -
20/03 kl 19 26 2 28 -
20/03 kl 20 65 3 68 -
20/03 kl 21 129 3 132 -
20/03 kl 22 201 2 203 -
20/03 kl 23 263 1 264 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 330 309 360 307
Laveste vannstand 21 2 6 62 37
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm