Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 296 0 296 -
21/03 kl 01 290 -2 288 -
21/03 kl 02 250 -3 247 -
21/03 kl 03 188 -3 185 -
21/03 kl 04 123 -3 120 -
21/03 kl 05 68 -5 63 -
21/03 kl 06 37 -2 35 -
21/03 kl 07 36 1 37 -
21/03 kl 08 68 5 73 -
21/03 kl 09 128 7 135 -
21/03 kl 10 200 11 211 -
21/03 kl 11 268 15 283 -
21/03 kl 12 310 16 326 -
21/03 kl 13 313 17 330 -
21/03 kl 14 277 17 294 -
21/03 kl 15 213 13 226 -
21/03 kl 16 140 5 145 -
21/03 kl 17 72 1 73 -
21/03 kl 18 25 -1 24 -
21/03 kl 19 7 -5 2 -
21/03 kl 20 24 -9 15 -
21/03 kl 21 73 -11 62 -
21/03 kl 22 146 -13 133 -
21/03 kl 23 222 -15 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 330 309 360 307
Laveste vannstand 21 2 6 62 37
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm