Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/03 kl 00 292 298 296 -
21/03 kl 01 287 294 288 -
21/03 kl 02 246 252 247 -
21/03 kl 03 181 188 185 -
21/03 kl 04 116 123 120 -
21/03 kl 05 65 75 63 -
21/03 kl 06 38 50 35 -
21/03 kl 07 37 49 37 -
21/03 kl 08 66 79 73 -
21/03 kl 09 127 144 135 -
21/03 kl 10 204 226 211 -
21/03 kl 11 278 302 283 -
21/03 kl 12 319 345 326 -
21/03 kl 13 319 347 330 -
21/03 kl 14 283 310 294 -
21/03 kl 15 219 243 226 -
21/03 kl 16 140 161 145 -
21/03 kl 17 63 85 73 -
21/03 kl 18 12 33 24 -
21/03 kl 19 -5 12 2 -
21/03 kl 20 10 26 15 -
21/03 kl 21 57 73 62 -
21/03 kl 22 129 142 133 -
21/03 kl 23 203 214 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 347 333 399 367
Laveste vannstand 16 -5 -4 18 21
Avvik gult nivå -50 -9 -23 43 11
Avvik orange nivå -69 -28 -42 24 -8
Avvik rødt nivå -89 -48 -62 4 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm