Tid (NNT) Observert 20/03 00 19/03 12 19/03 00
21/03 kl 00 - 296 297 296
21/03 kl 01 - 288 289 288
21/03 kl 02 - 247 247 247
21/03 kl 03 - 185 184 184
21/03 kl 04 - 120 119 118
21/03 kl 05 - 63 62 61
21/03 kl 06 - 35 33 32
21/03 kl 07 - 37 34 33
21/03 kl 08 - 73 67 67
21/03 kl 09 - 135 128 129
21/03 kl 10 - 211 203 205
21/03 kl 11 - 283 275 279
21/03 kl 12 - 326 318 326
21/03 kl 13 - 330 323 334
21/03 kl 14 - 294 289 300
21/03 kl 15 - 226 224 234
21/03 kl 16 - 145 147 157
21/03 kl 17 - 73 77 89
21/03 kl 18 - 24 27 40
21/03 kl 19 - 2 4 15
21/03 kl 20 - 15 18 26
21/03 kl 21 - 62 66 72
21/03 kl 22 - 133 138 142
21/03 kl 23 - 207 211 214

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 20/03 00 304 330 309 360 307
Max. fra modell: 19/03 12 304 323 299 376 323
Max. fra modell: 19/03 00 304 334 298 347 303
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm