Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
21/03 kl 00 -4 2 0 -
21/03 kl 01 -3 4 -2 -
21/03 kl 02 -4 2 -3 -
21/03 kl 03 -7 0 -3 -
21/03 kl 04 -7 0 -3 -
21/03 kl 05 -3 7 -5 -
21/03 kl 06 1 13 -2 -
21/03 kl 07 1 13 1 -
21/03 kl 08 -2 11 5 -
21/03 kl 09 -1 16 7 -
21/03 kl 10 4 26 11 -
21/03 kl 11 10 34 15 -
21/03 kl 12 9 35 16 -
21/03 kl 13 6 34 17 -
21/03 kl 14 6 33 17 -
21/03 kl 15 6 30 13 -
21/03 kl 16 0 21 5 -
21/03 kl 17 -9 13 1 -
21/03 kl 18 -13 8 -1 -
21/03 kl 19 -12 5 -5 -
21/03 kl 20 -14 2 -9 -
21/03 kl 21 -16 0 -11 -
21/03 kl 22 -17 -4 -13 -
21/03 kl 23 -19 -8 -15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 17 40 54 26
Laveste værets virkning 0 -15 -23 31 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm