Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 282 -16 266 -
22/03 kl 01 306 -16 290 -
22/03 kl 02 289 -18 271 -
22/03 kl 03 238 -23 215 -
22/03 kl 04 169 -22 147 -
22/03 kl 05 102 -21 81 -
22/03 kl 06 51 -22 29 -
22/03 kl 07 28 -22 6 -
22/03 kl 08 37 -22 15 -
22/03 kl 09 79 -20 59 -
22/03 kl 10 146 -20 126 -
22/03 kl 11 222 -17 205 -
22/03 kl 12 287 -13 274 -
22/03 kl 13 320 -11 309 -
22/03 kl 14 311 -10 301 -
22/03 kl 15 264 -6 258 -
22/03 kl 16 193 0 193 -
22/03 kl 17 118 7 125 -
22/03 kl 18 54 10 64 -
22/03 kl 19 15 17 32 -
22/03 kl 20 8 22 30 -
22/03 kl 21 35 26 61 -
22/03 kl 22 92 33 125 -
22/03 kl 23 167 40 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 330 309 360 307
Laveste vannstand 21 2 6 62 37
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm