Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/03 kl 00 261 273 266 -
22/03 kl 01 285 295 290 -
22/03 kl 02 268 277 271 -
22/03 kl 03 216 224 215 -
22/03 kl 04 148 159 147 -
22/03 kl 05 78 94 81 -
22/03 kl 06 24 42 29 -
22/03 kl 07 2 17 6 -
22/03 kl 08 14 29 15 -
22/03 kl 09 59 74 59 -
22/03 kl 10 122 139 126 -
22/03 kl 11 196 224 205 -
22/03 kl 12 262 297 274 -
22/03 kl 13 298 333 309 -
22/03 kl 14 293 325 301 -
22/03 kl 15 246 287 258 -
22/03 kl 16 172 229 193 -
22/03 kl 17 94 164 125 -
22/03 kl 18 34 103 64 -
22/03 kl 19 1 66 32 -
22/03 kl 20 -4 66 30 -
22/03 kl 21 18 102 61 -
22/03 kl 22 78 168 125 -
22/03 kl 23 157 241 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 306 347 333 399 367
Laveste vannstand 16 -5 -4 18 21
Avvik gult nivå -50 -9 -23 43 11
Avvik orange nivå -69 -28 -42 24 -8
Avvik rødt nivå -89 -48 -62 4 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm