Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 242 44 286 -
23/03 kl 01 293 48 341 -
23/03 kl 02 305 51 356 -
23/03 kl 03 276 54 330 -
23/03 kl 04 217 54 271 -
23/03 kl 05 148 53 201 -
23/03 kl 06 85 54 139 -
23/03 kl 07 43 51 94 -
23/03 kl 08 29 48 77 -
23/03 kl 09 48 49 97 -
23/03 kl 10 97 46 143 -
23/03 kl 11 166 44 210 -
23/03 kl 12 239 44 283 -
23/03 kl 13 295 45 340 -
23/03 kl 14 316 44 360 -
23/03 kl 15 296 43 339 -
23/03 kl 16 241 44 285 -
23/03 kl 17 169 45 214 -
23/03 kl 18 100 45 145 -
23/03 kl 19 46 44 90 -
23/03 kl 20 19 43 62 -
23/03 kl 21 22 41 63 -
23/03 kl 22 57 35 92 -
23/03 kl 23 117 31 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 330 309 360 307
Laveste vannstand 21 2 6 62 37
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm