Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 189 26 215 -
24/03 kl 01 255 19 274 -
24/03 kl 02 293 14 307 -
24/03 kl 03 292 12 304 -
24/03 kl 04 254 7 261 -
24/03 kl 05 192 2 194 -
24/03 kl 06 128 1 129 -
24/03 kl 07 74 0 74 -
24/03 kl 08 44 -1 43 -
24/03 kl 09 41 -1 40 -
24/03 kl 10 67 0 67 -
24/03 kl 11 118 0 118 -
24/03 kl 12 184 -1 183 -
24/03 kl 13 248 1 249 -
24/03 kl 14 292 1 293 -
24/03 kl 15 300 1 301 -
24/03 kl 16 270 1 271 -
24/03 kl 17 214 3 217 -
24/03 kl 18 148 3 151 -
24/03 kl 19 89 3 92 -
24/03 kl 20 49 4 53 -
24/03 kl 21 34 3 37 -
24/03 kl 22 46 4 50 -
24/03 kl 23 84 4 88 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 304 330 309 360 307
Laveste vannstand 21 2 6 62 37
Avvik gult nivå -52 -26 -47 4 -49
Avvik orange nivå -71 -45 -66 -15 -68
Avvik rødt nivå -91 -65 -86 -35 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: +19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm