Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 216 0 216 211
20/03 kl 02 183 -4 179 181
20/03 kl 03 138 3 141 137
20/03 kl 04 92 2 94 93
20/03 kl 05 56 2 58 59
20/03 kl 06 38 5 43 43
20/03 kl 07 47 2 49 52
20/03 kl 08 79 5 84 87
20/03 kl 09 128 4 132 135
20/03 kl 10 178 3 181 185
20/03 kl 11 220 7 227 225
20/03 kl 12 239 2 241 247
20/03 kl 13 233 2 235 242
20/03 kl 14 202 7 209 209
20/03 kl 15 152 1 153 -
20/03 kl 16 98 2 100 -
20/03 kl 17 50 6 56 -
20/03 kl 18 19 1 20 -
20/03 kl 19 15 3 18 -
20/03 kl 20 39 5 44 -
20/03 kl 21 86 2 88 -
20/03 kl 22 141 2 143 -
20/03 kl 23 194 5 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 257 248 285 260
Laveste vannstand 18 1 10 46 19
Avvik gult nivå -42 -26 -35 2 -23
Avvik orange nivå -57 -41 -50 -13 -38
Avvik rødt nivå -74 -58 -67 -30 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm