Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 229 1 230 -
21/03 kl 01 238 1 239 -
21/03 kl 02 219 4 223 -
21/03 kl 03 178 0 178 -
21/03 kl 04 126 2 128 -
21/03 kl 05 76 1 77 -
21/03 kl 06 39 1 40 -
21/03 kl 07 27 3 30 -
21/03 kl 08 44 2 46 -
21/03 kl 09 86 6 92 -
21/03 kl 10 140 4 144 -
21/03 kl 11 196 3 199 -
21/03 kl 12 236 11 247 -
21/03 kl 13 251 6 257 -
21/03 kl 14 237 3 240 -
21/03 kl 15 196 8 204 -
21/03 kl 16 140 3 143 -
21/03 kl 17 82 -3 79 -
21/03 kl 18 34 -2 32 -
21/03 kl 19 7 -5 2 -
21/03 kl 20 11 -10 1 -
21/03 kl 21 44 -8 36 -
21/03 kl 22 97 -8 89 -
21/03 kl 23 157 -12 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 257 248 285 260
Laveste vannstand 18 1 10 46 19
Avvik gult nivå -42 -26 -35 2 -23
Avvik orange nivå -57 -41 -50 -13 -38
Avvik rødt nivå -74 -58 -67 -30 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm