Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 209 -10 199 -
22/03 kl 01 239 -9 230 -
22/03 kl 02 240 -11 229 -
22/03 kl 03 213 -13 200 -
22/03 kl 04 165 -10 155 -
22/03 kl 05 110 -10 100 -
22/03 kl 06 60 -13 47 -
22/03 kl 07 28 -11 17 -
22/03 kl 08 24 -10 14 -
22/03 kl 09 50 -13 37 -
22/03 kl 10 98 -11 87 -
22/03 kl 11 156 -9 147 -
22/03 kl 12 211 -14 197 -
22/03 kl 13 247 -9 238 -
22/03 kl 14 254 -6 248 -
22/03 kl 15 231 -11 220 -
22/03 kl 16 184 -6 178 -
22/03 kl 17 125 -1 124 -
22/03 kl 18 67 -3 64 -
22/03 kl 19 23 1 24 -
22/03 kl 20 5 5 10 -
22/03 kl 21 18 5 23 -
22/03 kl 22 58 7 65 -
22/03 kl 23 114 9 123 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 257 248 285 260
Laveste vannstand 18 1 10 46 19
Avvik gult nivå -42 -26 -35 2 -23
Avvik orange nivå -57 -41 -50 -13 -38
Avvik rødt nivå -74 -58 -67 -30 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm