Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 173 13 186 -
23/03 kl 01 220 12 232 -
23/03 kl 02 241 13 254 -
23/03 kl 03 233 19 252 -
23/03 kl 04 199 16 215 -
23/03 kl 05 147 17 164 -
23/03 kl 06 93 24 117 -
23/03 kl 07 48 20 68 -
23/03 kl 08 24 22 46 -
23/03 kl 09 29 28 57 -
23/03 kl 10 62 24 86 -
23/03 kl 11 114 29 143 -
23/03 kl 12 171 34 205 -
23/03 kl 13 221 30 251 -
23/03 kl 14 248 36 284 -
23/03 kl 15 246 39 285 -
23/03 kl 16 216 37 253 -
23/03 kl 17 166 41 207 -
23/03 kl 18 109 42 151 -
23/03 kl 19 57 43 100 -
23/03 kl 20 22 42 64 -
23/03 kl 21 13 42 55 -
23/03 kl 22 34 46 80 -
23/03 kl 23 78 39 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 257 248 285 260
Laveste vannstand 18 1 10 46 19
Avvik gult nivå -42 -26 -35 2 -23
Avvik orange nivå -57 -41 -50 -13 -38
Avvik rødt nivå -74 -58 -67 -30 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm