Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 133 35 168 -
24/03 kl 01 186 39 225 -
24/03 kl 02 223 32 255 -
24/03 kl 03 234 26 260 -
24/03 kl 04 218 28 246 -
24/03 kl 05 179 21 200 -
24/03 kl 06 129 16 145 -
24/03 kl 07 80 16 96 -
24/03 kl 08 43 12 55 -
24/03 kl 09 29 7 36 -
24/03 kl 10 42 6 48 -
24/03 kl 11 79 4 83 -
24/03 kl 12 130 -1 129 -
24/03 kl 13 181 -3 178 -
24/03 kl 14 222 -5 217 -
24/03 kl 15 239 -7 232 -
24/03 kl 16 229 -8 221 -
24/03 kl 17 197 -10 187 -
24/03 kl 18 148 -10 138 -
24/03 kl 19 98 -10 88 -
24/03 kl 20 55 -11 44 -
24/03 kl 21 30 -11 19 -
24/03 kl 22 31 -11 20 -
24/03 kl 23 56 -10 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 241 257 248 285 260
Laveste vannstand 18 1 10 46 19
Avvik gult nivå -42 -26 -35 2 -23
Avvik orange nivå -57 -41 -50 -13 -38
Avvik rødt nivå -74 -58 -67 -30 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm