Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 177 4 181 185
20/03 kl 02 125 5 130 134
20/03 kl 03 77 4 81 89
20/03 kl 04 46 5 51 57
20/03 kl 05 41 5 46 47
20/03 kl 06 61 2 63 68
20/03 kl 07 103 4 107 110
20/03 kl 08 159 2 161 164
20/03 kl 09 216 0 216 218
20/03 kl 10 255 2 257 256
20/03 kl 11 264 2 266 265
20/03 kl 12 242 -1 241 241
20/03 kl 13 197 -3 194 193
20/03 kl 14 138 -5 133 136
20/03 kl 15 78 -2 76 -
20/03 kl 16 33 -5 28 -
20/03 kl 17 13 -5 8 -
20/03 kl 18 22 -4 18 -
20/03 kl 19 57 -8 49 -
20/03 kl 20 113 -8 105 -
20/03 kl 21 177 -7 170 -
20/03 kl 22 232 -4 228 -
20/03 kl 23 260 -5 255 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 282 281 307 271
Laveste vannstand 8 -12 6 45 40
Avvik gult nivå -46 -30 -31 -5 -41
Avvik orange nivå -61 -45 -46 -20 -56
Avvik rødt nivå -79 -63 -64 -38 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm