Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/03 kl 00 254 -4 250 -
21/03 kl 01 219 0 219 -
21/03 kl 02 166 -1 165 -
21/03 kl 03 107 7 114 -
21/03 kl 04 57 7 64 -
21/03 kl 05 30 14 44 -
21/03 kl 06 32 9 41 -
21/03 kl 07 61 7 68 -
21/03 kl 08 113 15 128 -
21/03 kl 09 176 13 189 -
21/03 kl 10 237 9 246 -
21/03 kl 11 273 8 281 -
21/03 kl 12 274 8 282 -
21/03 kl 13 242 4 246 -
21/03 kl 14 187 -2 185 -
21/03 kl 15 122 -4 118 -
21/03 kl 16 60 -4 56 -
21/03 kl 17 18 -11 7 -
21/03 kl 18 6 -18 -12 -
21/03 kl 19 22 -16 6 -
21/03 kl 20 65 -19 46 -
21/03 kl 21 129 -23 106 -
21/03 kl 22 196 -21 175 -
21/03 kl 23 248 -21 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 282 281 307 271
Laveste vannstand 8 -12 6 45 40
Avvik gult nivå -46 -30 -31 -5 -41
Avvik orange nivå -61 -45 -46 -20 -56
Avvik rødt nivå -79 -63 -64 -38 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm