Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 00 267 -21 246 -
22/03 kl 01 251 -24 227 -
22/03 kl 02 207 -21 186 -
22/03 kl 03 147 -19 128 -
22/03 kl 04 87 -23 64 -
22/03 kl 05 41 -18 23 -
22/03 kl 06 22 -16 6 -
22/03 kl 07 32 -13 19 -
22/03 kl 08 69 -10 59 -
22/03 kl 09 128 -10 118 -
22/03 kl 10 195 -1 194 -
22/03 kl 11 253 -5 248 -
22/03 kl 12 281 0 281 -
22/03 kl 13 272 7 279 -
22/03 kl 14 232 10 242 -
22/03 kl 15 171 12 183 -
22/03 kl 16 104 15 119 -
22/03 kl 17 46 22 68 -
22/03 kl 18 13 24 37 -
22/03 kl 19 9 21 30 -
22/03 kl 20 33 28 61 -
22/03 kl 21 82 30 112 -
22/03 kl 22 148 29 177 -
22/03 kl 23 213 30 243 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 282 281 307 271
Laveste vannstand 8 -12 6 45 40
Avvik gult nivå -46 -30 -31 -5 -41
Avvik orange nivå -61 -45 -46 -20 -56
Avvik rødt nivå -79 -63 -64 -38 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm