Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 256 33 289 -
23/03 kl 01 264 33 297 -
23/03 kl 02 238 31 269 -
23/03 kl 03 188 31 219 -
23/03 kl 04 127 36 163 -
23/03 kl 05 69 31 100 -
23/03 kl 06 32 28 60 -
23/03 kl 07 23 33 56 -
23/03 kl 08 41 30 71 -
23/03 kl 09 84 25 109 -
23/03 kl 10 146 30 176 -
23/03 kl 11 211 30 241 -
23/03 kl 12 260 33 293 -
23/03 kl 13 277 30 307 -
23/03 kl 14 259 33 292 -
23/03 kl 15 213 35 248 -
23/03 kl 16 151 29 180 -
23/03 kl 17 89 31 120 -
23/03 kl 18 41 32 73 -
23/03 kl 19 18 27 45 -
23/03 kl 20 23 24 47 -
23/03 kl 21 53 27 80 -
23/03 kl 22 105 22 127 -
23/03 kl 23 168 19 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 282 281 307 271
Laveste vannstand 8 -12 6 45 40
Avvik gult nivå -46 -30 -31 -5 -41
Avvik orange nivå -61 -45 -46 -20 -56
Avvik rødt nivå -79 -63 -64 -38 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm