Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 225 19 244 -
24/03 kl 01 255 16 271 -
24/03 kl 02 252 14 266 -
24/03 kl 03 218 11 229 -
24/03 kl 04 165 11 176 -
24/03 kl 05 107 12 119 -
24/03 kl 06 59 6 65 -
24/03 kl 07 33 7 40 -
24/03 kl 08 33 8 41 -
24/03 kl 09 57 6 63 -
24/03 kl 10 102 5 107 -
24/03 kl 11 160 6 166 -
24/03 kl 12 219 6 225 -
24/03 kl 13 257 4 261 -
24/03 kl 14 263 6 269 -
24/03 kl 15 238 4 242 -
24/03 kl 16 190 7 197 -
24/03 kl 17 134 7 141 -
24/03 kl 18 80 5 85 -
24/03 kl 19 45 8 53 -
24/03 kl 20 33 8 41 -
24/03 kl 21 44 7 51 -
24/03 kl 22 77 11 88 -
24/03 kl 23 127 10 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 282 281 307 271
Laveste vannstand 8 -12 6 45 40
Avvik gult nivå -46 -30 -31 -5 -41
Avvik orange nivå -61 -45 -46 -20 -56
Avvik rødt nivå -79 -63 -64 -38 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm