Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/03 kl 01 115 0 115 107
20/03 kl 02 106 -3 103 99
20/03 kl 03 71 1 72 67
20/03 kl 04 15 0 15 13
20/03 kl 05 -46 4 -42 -47
20/03 kl 06 -97 3 -94 -93
20/03 kl 07 -123 6 -117 -116
20/03 kl 08 -118 7 -111 -109
20/03 kl 09 -83 8 -75 -73
20/03 kl 10 -24 8 -16 -15
20/03 kl 11 43 9 52 51
20/03 kl 12 99 10 109 105
20/03 kl 13 127 6 133 132
20/03 kl 14 125 9 134 130
20/03 kl 15 93 7 100 -
20/03 kl 16 37 7 44 -
20/03 kl 17 -31 7 -24 -
20/03 kl 18 -97 5 -92 -
20/03 kl 19 -139 5 -134 -
20/03 kl 20 -150 6 -144 -
20/03 kl 21 -126 7 -119 -
20/03 kl 22 -72 8 -64 -
20/03 kl 23 0 6 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 134 154 144 170 157
Laveste vannstand -144 -151 -160 -111 -138
Avvik gult nivå -38 -18 -28 -2 -15
Avvik orange nivå -54 -34 -44 -18 -31
Avvik rødt nivå -67 -47 -57 -31 -44
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm