Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/03 kl 01 115 115 115 107
20/03 kl 02 102 104 103 99
20/03 kl 03 72 76 72 67
20/03 kl 04 12 16 15 13
20/03 kl 05 -46 -42 -42 -47
20/03 kl 06 -96 -92 -94 -93
20/03 kl 07 -122 -119 -117 -116
20/03 kl 08 -113 -109 -111 -109
20/03 kl 09 -81 -76 -75 -73
20/03 kl 10 -17 -14 -16 -15
20/03 kl 11 48 52 52 51
20/03 kl 12 108 112 109 105
20/03 kl 13 130 133 133 132
20/03 kl 14 132 136 134 130
20/03 kl 15 96 101 100 -
20/03 kl 16 42 46 44 -
20/03 kl 17 -25 -22 -24 -
20/03 kl 18 -94 -90 -92 -
20/03 kl 19 -132 -128 -134 -
20/03 kl 20 -146 -142 -144 -
20/03 kl 21 -120 -115 -119 -
20/03 kl 22 -68 -65 -64 -
20/03 kl 23 5 8 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 154 154 203 190
Laveste vannstand -146 -156 -169 -145 -144
Avvik gult nivå -36 -18 -18 31 18
Avvik orange nivå -52 -34 -34 15 2
Avvik rødt nivå -65 -47 -47 2 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm