Tid (NNT) Observert 20/03 00 19/03 12 19/03 00
20/03 kl 00 87 - 90 91
20/03 kl 01 107 115 115 115
20/03 kl 02 99 103 104 105
20/03 kl 03 67 72 73 73
20/03 kl 04 13 15 15 17
20/03 kl 05 -47 -42 -42 -42
20/03 kl 06 -93 -94 -94 -92
20/03 kl 07 -116 -117 -116 -116
20/03 kl 08 -109 -111 -111 -110
20/03 kl 09 -73 -75 -76 -75
20/03 kl 10 -15 -16 -16 -14
20/03 kl 11 51 52 51 53
20/03 kl 12 105 109 109 111
20/03 kl 13 132 133 133 135
20/03 kl 14 130 134 135 137
20/03 kl 15 - 100 100 102
20/03 kl 16 - 44 45 47
20/03 kl 17 - -24 -23 -22
20/03 kl 18 - -92 -91 -89
20/03 kl 19 - -134 -133 -132
20/03 kl 20 - -144 -143 -143
20/03 kl 21 - -119 -118 -119
20/03 kl 22 - -64 -65 -65
20/03 kl 23 - 6 6 6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 20/03 00 134 154 144 170 157
Max. fra modell: 19/03 12 135 154 139 158 155
Max. fra modell: 19/03 00 137 153 154 148 11
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm